ETIKETA

prezidentconsultEtiketu si mnohí predstavujú, ako niečo, čo sa týka len “smotánky” a horných desaťtisíc. Iní ju považujú za staromódnu záležitosť, ktorá už vymrela. Nie je to však pravda. Znalosť dobrých mravov, ľudskosť, slušnosť, takt a ohľaduplnosť sú základom ľudského bytia. Aj v súčasnosti si za svoj “verejný” imidž môžeme sami. Ak chceme byť úspešní, ľudia by nás mali mať radi. Ak chceme, aby sme boli obľúbení, mali by sme k ľuďom pristupovať slušne a v zmysle zaužívaných spoločenských pravidiel správania.

A to je prosím ETIKETA!

Nebojte sa teda etikety! Veď cieľom nie je byť perfektný, ale aby ste sa cítili príjemne a sebaisto v akejkoľvek spoločenskej situácii, alebo na ktoromkoľvek pracovnom, spoločenskom či slávnostnom podujatí…

Comments are closed.