PF-ky nie sú prežitok. Viete ich správne písať?

pfka-retro5

S blížiacimi sa sviatkami Vianoc sa niektorí z nás, skôr či neskôr, nevyhnú aj „nemilej“ povinnosti. Písaniu a rozosielaniu vianočných a novoročných pozdravov, alebo „pé-efiek“ ako ich zjednodušene nazývame. Slovo „nemilej“ som napísal zámerne, pretože v ostatných rokoch našej digitálnej éry sa mnohí len s ťažkosťou v duši odhodlávajú k tomuto tradičnému zvyku písomného blahopriania svojim blízkym, známym, či obchodným partnerom. Verte, alebo nie, ale stále viac ľudí, ktorých stretávam, si osobne rukou podpísanú a poštou odoslanú papierovú kartičku s vianočným a novoročným „vinšom“ cenia viac, ako len generálne vytlačený formálny „korporátny“ pozdrav. A aj tú formálnu „pé-efku“ stále viac nahrádza jej neosobná digitálna podoba zaslaná e-mailom, MMS-kou, SMS-kou alebo cez sociálne siete…

Veď zvážte sami, či hromadná a navyše „skopírovaná“ SMS-ka s trápne gýčovým rýmovaným veršom má pre vás vyššiu hodnotu, ako rukou písaná a personifikovaná blahoprajná PF-ka, či vianočná pohľadnica od človeka, ktorý pri jej písaní na vás (áno na Vás) naozaj myslel.

Obdobie odkedy sa v našich končinách posielajú „novoročenky“ nie je presne známe. Podľa doterajších zistení však písomné pozdravy k Vianociam a Novému roku ako prvý v niekdajšom Rakúsko-Uhorsku začal posielať český gróf Karel Chotek z Chotkova (23.7.1783 Viedeň28.12.1868 Viedeň). Ako vysokopostavený rakúsko-uhorský úradník mal veľa známych, ktorým sa patrilo zapriať k Novému roku. A keďže osobne by ich navštíviť všetkých nestihol, ako náhradu zvolil písomnú formu blahoželania, tzv. “gratulačné lístky”. Išlo o akési vlastnoručne maľované malé lístky pre tých, ktorým nevedel popriať šťastie v Novom roku osobne. Tieto „ospravedlnenky“ posielal potom poštou. V roku 1827 si Chotek už gratulačné lístky objednal u riaditeľa pražskej kresliarskej akadémie Josefa Berglera. Podľa ďalších zistení koncom 19. a začiatkom 20. storočia český maliar a grafik Viktor Stretti začal písať na novoročenku slová “Pour féliciter”, ktoré sa v českých zemiach i u nás postupne udomácnili a dnes ich poznáme skôr pod známou skratkou P. F.

Skratka „PF“ pochádza z francúzskeho súslovia Pour féliciter“ [purfelisite], čo v preklade znamená “blahoželanie k” alebo “pre šťastie”. Úplný formát blahoželania k novému roku vo francúzštine je Pour Féliciter à l’ occasion du Novel An“, čiže v skratke „P. F. N. A.“ V takomto znení (ako bežné prianie šťastného nového roka) sa však skratka v zahraničí nepoužíva, a to ani vo Francúzsku, kde je viac ako P.F. rozšírenejší tvar „Bonne année“. U nás sa „P. F.“ spája iba s blahoželaním k novému roku a aj preto sa k nemu automaticky pripája nadchádzajúci rok (P. F. 2017) alebo len apostrof a posledné dve čísla (P. F. ´17). Skratka slovného spojenia Pour Féliciter sa môže písať rôzne napr. „P. F.“, „PF“, „Pf“, alebo aj „pf“ .

„Pé-efky“ tak ako ich poznáme sú teda rýdzo česko-slovenskou špecialitou, pričom v zahraničí sa P. F . používa len zriedkavo. Ako skratka „pour féliciter“, alebo zriedkavo „pour fêter“ [purfete] , čiže „na oslávenie“, sa využíva v diplomatickom jazyku a formálnej komunikácii (na vizitkách, komplimentkách a pod.). Ide o formálne vyjadrenie želania šťastia k sviatku či pri významnej príležitosti (Nový rok, štátny sviatok, narodeniny, meniny a pod.). Na „P. F.“ sa v diplomatických kruhoch odpovedá skratkou „P. R.“, zo slovného spojenia „pour remercier“ [purremersie] v slovenčine „na poďakovanie“ a ak zároveň želáme to isté druhej strane (napr. pri príležitosti Nového roka) používa sa skratka „p. r. e. p. f.“ alebo „p. r. p. f.“ (pour remercier [et] pour féliciter = na poďakovanie [a] p. f.). Skratky môžeme napísať aj veľkými písmenami.

Ako teda správne postupovať pri písaní PF-iek svojim známym, či partnerom? Ak „pé-efku“ posielate niekomu blízkemu, známemu, alebo dobrému priateľovi, k vopred vytlačenému textu na karte môžete pridať vlastný text, ktorý novoročenke pridá na „hodnote“. V prvom rade nezabudnite na personifikáciu, čiže na osobné oslovenie (napr. „Vážený pán Peter Novák“, „Milý Peter“, „Drahý Peter“) a vlastnoručný (nie predtlačený) podpis. Rukou napísané oslovenie i podpis môžeme prípadne rozšíriť aj o osobné prianie k Vianociam a Novému roku, prípadne pozdraviť manželku/manžela a rodinu, alebo stručne poďakovať za úspešnú spoluprácu… Takto doplnená PF-ka má zrazu úplne inú úroveň, ako keby kartu od tlačiara s vytlačeným podpisom odosielateľa, či zakúpenú z obchodu, iba zabalila sekretárka a podala na poštu bez Vášho skutočného „dotyku“. Vnímate ten rozdiel? Verím že áno!

Novoročenky posielané na firemné adresy by sme mali rozposielať ešte skôr, ako prídu sviatky Vianoc, pretože mnohí z adresátov sa do svojich pracovísk vrátia až po ich skončení a po dovolenkách. Takto bude väčšia istota, že ich dostanú ešte v starom roku. Ak sme to ale z nejakých dôvodov nestihli, PF-ky môžeme posielať aj v priebehu prvých týždňov nového roka. Tu však pozor na karty a pohľadnice s vianočným prianím, ktoré už nie sú aktuálne!

Ak sme od niekoho novoročný pozdrav dostali, je vhodné zareagovať. V prípade, že sme kartu dostali skôr, môžeme recipročne poslať aj tú svoju. Nie je to však pravidlo a ani povinnosť. Určite však môžeme aspoň napísať ďakovný e-mail, či SMS, ktorými dáme najavo, že si pozornosť odosielateľa novoročnej karty vážime.

Nie zriedkavým zvykom je ku koncu roka posielať obchodným partnerom s novoročnou PF-kou aj menší darček, prípadne fľašu vína, či alkoholu. Tieto by mali byť nielen dôstojne zabalené v škatuli alebo v darčekovej taške, ale pripojiť k nim by sme mali aj svoju vizitku, či komplimentku (darovacia alebo ďakovná kartička podobná vizitke, ktorá obsahuje meno a funkciu, štátny znak, prípadne logo spoločnosti a krátky text napr. „S úctou/With Compliments“, „S poďakovaním“ a pod.). Častokrát však nesprávne vizitku niektorí pripnú zošívačkou o darčekovú tašku, čo nie je veľmi elegantné riešenie. Vizitku, či komplimentku by sme mali správne vložiť do malej obálky na vizitky, ktorú zoženieme v ktoromkoľvek lepšom papiernictve. A až takúto miniobálku smieme pripnúť spomínanou zošívačkou, aby sa vizitka, či komplimentka dali z obálky vybrať.

Vianoce sú predo dvermi a nový rok sa blíži. Skúsme našim známym, či obchodným partnerom vyjadriť svoju vďaku a zapriať k sviatkom na úrovni. Pretože na úrovni skutočne záleží!

Comments are closed.