Máte na to len 4 sekundy, inak je neskoro! Prvý dojem.

komunikacia-silaVytvoriť si o niekom celkový dojem trvá aj niekoľko mesiacov a možno aj rokov. No prvý dojem, ktorý urobíte, sa s Vami potom „vezie“ už takmer po celý čas. A len veľmi ťažko ho dokážete prekonať. Možno časom…

Skôr, ako si priblížime detaily, mali by sme vedieť, že to, čo komunikujeme s okolím ústne (teda verbálne) rečou tvorí len približne tretinu vnímania naším okolím a dve tretiny (65 – 70%) toho čo si iní na nás všímajú je komunikácia neverbálna!

Neverbálna komunikácia, čiže naše gestá, mimika, postoj a držanie tela, odievanie, imidž ako aj vôňa, či telesný zápach sú tým najdôležitejším indikátorom našej osobnosti a charizmy v prvých sekundách osobného kontaktu s iným človekom. Presnejšie v prvých štyroch sekundách. Práve tento krátky časový úsek je pri vytváraní prvého dojmu podľa Alberta Mehrabiana, odborníka na výskum reči tela, ten najdôležitejší a najmienkotvornejší.

Nie, že by sila a váha slov, ktoré vypovieme nemala význam. Tie sú a vždy zo stanú najhodnotnejšou výpoveďou našich myšlienok, ktoré sa dajú zvukovo i písomne zaznamenať, no reč tela prezrádza aj to, čo by sme si priali ponechať skryté v našom vnútri. To sú naše pocity, nálady a mnohokrát aj skutočný názor.

Kým pri telefonickom rozhovore, či pri rozhlasovom vysielaní je najdôležitejšou časťou ľudskej komunikácie rečový prejav, jeho obsah a váha slov, dokonca argumenty a fakty, pri osobnom stretnutí sa sila účinku komunikácie presúva na jej neverbálnu zložku. Pri vytváraní prvého dojmu počas osobného rozhovoru sme ovplyvnení najmä tým, čo vidíme a cítime.

Kým slová sú hlavným spôsobom prenosu informácií, reč tela nám prezrádza úroveň medziľudských vzťahov, emócie, sympatie, strach, hnev, rozčarovanie, či dokonca sexuálnu príťažlivosť. Ak naučíme reč svojho tela ovládať a neverbálnu komunikáciu iných čítať, staneme sa majstrami komunikácie predurčenými na úspech v každej oblasti spoločenského uplatnenia. Azda najčastejším komunikačným prehreškom a tým pádom i „kazítkom“ v medziľudskej komunikácii je práve nesúlad toho čo hovoríme s tým, čo vyjadrujeme rečou nášho tela. Teda akýsi súboj verbálnej a neverbálnej komunikácie.

Aj menej skúsený komunikátor dokáže rýchlo odhaliť, ak sa na neho predavačka v obchode, alebo čašník v reštaurácii usmeje „kyslým“ neprirodzeným a neúprimným úsmevom. Pritom z nich až doslova kričí „čo tu pre boha tento robí, prečo ma otravuje?!“ Aj Vy ste potom stratili chuť na nákup, či obed v tomto podniku? Lebo ja áno!  Alebo ak si muž vypína hruď a sťahuje brucho, či žena si prehŕňa vlasy s miernym úklonom vpred, je až do nebavolajúci signál, že sa mu (jej) páčite! Ak chcete urobiť obchod a na stretnutí s dôležitým klientom hneď podáte namiesto ruky partnerovi slizkú „mŕtvu rybu“ s úspechom sa takisto môžete rozlúčiť. A pritom nemusíte povedať ani slovo a dojem je „v kýbli“…

Vo všeobecnosti platí, že ak ste pri osobnom i telefonickom rozhovore prívetiví, ľudsky príjemní a prirodzení, pozitívne naladení a vo Vašich očiach i na Vašich perách je čitateľný (počuteľný) úprimný úsmev, otvárate si bránu k pozitívnej interakcii partnera. Teda i k dobrému prvému dojmu, ktorý si o Vás vytvorí. Potom sú zanedbateľné aj drobné prehrešky v oblasti protokolu a etikety, ktorých sa môžete dopustiť. Samozrejme, existuje množstvo vyškolených „grífov“, ktoré Vašu komunikačnú schopnosť dokážu zdokonaliť. Či už ide o prácu s dýchaním, farbou a hĺbkou hlasu, intonáciu, korektnú výslovnosť, správnu gramatiku, držanie tela, gestikuláciu, zvolenie správneho odevu (dress code), znalosti protokolu a etikety, ako aj dôkladné poznanie svojho partnera. Zdá sa Vám to náročné? Možno aj áno, ale úspech patrí len dokonalým a pripraveným!

Aj preto firmy a inštitúcie, ktorých úspech stojí a padá s kvalitou osobnej komunikácie ich manažérov a najvyšších predstaviteľov, ale aj malí predajcovia a obchodní zástupcovia, si stále viac uvedomujú význam dobre zvládnutej neverbálnej komunikácie a do školení svojich zamestnancov sú ochotné investovať nemalé peniaze. Tie sa im napokon vždy vrátia.

Dokonalé poznanie a ovládanie reči tela však už zďaleka nie je výsadou len tých najväčších profesionálov. V dnešnom svete elektronickej kyberkomunikácie môžete doslova zažiariť aj Vy, ak si osvojíte aspoň základy etikety a neverbálnej i verbálnej komunikácie.

Comments are closed.