Naučte sa komunikovať na úrovni, inak môže byť vojna!

MikrofonBez kvalitnej komunikácie sa nedá robiť žiadny biznis na najvyššej úrovni. Stále viac si to uvedomujú špičkoví manažéri, ale aj podnikatelia a politici. Ľudia komunikujú rôznymi spôsobmi. Vo všeobecnosti za komunikáciu verejnosť považuje – rečovú (verbálnu) komunikáciu. Prípadne jej písomnú a elektronickú podobu. No veľmi dôležitou súčasťou priamej komunikácie medzi ľuďmi je aj reč tela (neverbálna komunikácia). Slovo komunikácia sa vyvinulo z latinského „communicare“, ktorého význam je robiť niečo spoločným, zdieľať svoje názory a pocity.

Komunikovať správne a efektívne je umenie, ktoré Vám prináša úžitok. A to doslova všade. Napr. je vysoko pravdepodobné, že ak Vám v manželstve „viazne“ komunikácia, tak na teplú večeru môžete zabudnúť! Prečo zachádzam do takýchto úletov? Lebo človek komunikuje celý svoj život, či sa mu chce, alebo nie! Nekomunikovať sa nedá. Skutočne. Aj keď sa po hádke s partnerom zabuchnete do izby a tri dni s ním (ňou) nehovoríte, to neznamená že nekomunikujete. Práve naopak, ešte aj tie tri dni „tichej domácnosti“ sú jasným komunikačným posolstvom pre toho druhého, že sa Vám niečo nepáči, že sa hneváte a máte ho plné zuby!

Komunikácia je vlastne už aj to, že dýchate. V prípade vážneho úrazu, nehody, či straty vedomia sa záchranár najskôr presvedčí, či máte tep. Ak ho máte, dávate mu odkaz „žijem – zachraňuj ma!“ Ak ho nemáte ani po dlhšom oživovaní, …ten „odkaz“ Vám radšej neprajem.

Komunikujeme prostredníctvom médií, článkov a blogov, (ako komunikujem s Vami teraz aj ja). Komunikovať však môžeme napríklad aj svojím oblečením. Ak ideme na významnejšiu udalosť, na ktorej chceme zapôsobiť, dáme si záležať aj na odeve a vizáži. Na tričkách nosíme rôzne obrázky, symboly a nápisy. Na pohreby chodíme v čiernom. Nevesty sú v bielom. Detičky majú šatôčky ružové a belasé. Metalisti majú dlhé vlasy, depešáci „ulízané“ dozadu a vystrihané boky. Erotické podniky majú červené svetlá. Červená na semafore znamená stoj. Zelená choď. Lode komunikujú vlajkami, svetlami, klaksónmi, ale aj rádiovými a satelitnými technológiami. Vodiči áut Vám zablikajú, keď hrozí nebezpečenstvo, alebo pokuta od policajtov. Čierna zástava na budove úradu znamená úmrtie. Ak zlyhá diplomacia, štáty „komunikujú“ zbraňami. Vracajúc sa k úvodu článku, prázdna chladnička a nič v trúbe znamená „trhni si“, alebo „choď do reštaurácie“. „Smajlík“ znamená úsmev. Stále si myslíte, že sa dá nekomunikovať?!

Na to, aby sme dokázali vhodne komunikovať nestačí ovládať reč, správne artikulovať, používať spisovný jazyk, dobre vyzerať a usmievať sa. Treba vedieť dobre odhadnúť a vycítiť signály druhej strany, s ktorou komunikujeme (či už je to jednotlivec, alebo skupina).Vedieť vyhodnotiť stav a účinne zvoliť formu, spôsob a obsah našej komunikácie. Len tak dosiahneme úspech, úroveň a status šikovného komunikátora. V súčasnej dobe modernej elektronickej a mediálnej komunikácie je nesmierne dôležité vedieť zdieľané informácie selektovať, správne formulovať a efektívne ich posunúť k tým, ktorým sú určené. Nestačí teda len vedieť dobre rečniť, vhodne sa vyjadrovať a správne formulovať. Dnes musíte byť majstrom „komunikačného marketingu“, aby ste dokázali vo svete, ale aj vo svojom najbližšom okolí zapôsobiť a vzbudiť záujem.

Umenie zvládnuť komunikáciu nie je jednoduché, no jej štúdiom, rozbormi a tréningami sa dokážete mnohému naučiť. Azda najdôležitejšie je samotné vnímanie samého seba. Uvedomenie si vlastného „obrazu“ v očiach iných a hlavne chuť niečo so svojimi komunikačnými vlastnosťami urobiť. K najčastejším chybám v rečovej komunikácii patria zlá gramatika (nespisovnosť, slang), zlá výslovnosť (artikulácia), opravovanie zle vyslovených slov (rektifikácia), časté opakovanie slov a viet, koktanie, prípadne nedokončenie slov a viet. Týmto chybám sa môžeme postupne naučiť čeliť tak, že si svoj rečový prejav zaznamenáme (napr. na rekordér na mobile alebo lepšie na kameru) a záznam si viackrát pozrieme a analyzujeme. Ak si dokážeme uvedomiť chyby, ktoré v komunikácii najčastejšie robíme, je to polovica úspechu. Tou druhou sú tréningy a rečové (jazykové) cvičenia pod dohľadom odborníka na komunikáciu a rétoriku. Dnes nie je hanbou sa obrátiť na takýchto komunikačných trénerov, skôr je to rozumný spôsob, ako sa naučiť komunikovať na úrovni.

Comments are closed.